Firmy

Karta Polaka

Karta Polska jest niczym innym jak dokumentem, który poświadcza przynależność do Narodu Polskiego. Możemy być przyznawana jedynie osobie, która nie posiada obywatelstwa Polskiego. Do tego nie uprawnia do przekraczania granicy, ani też osiedlania się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Osoba, która się ubiega o wydanie Karty Polaka musi ustawowo spełnić określone warunki, między innymi wykazać związek z polskością poprzez przynajmniej znajomość podstawową języka polskiego, w obecności Konsula lub też pracownika przez niego wyznaczonego, podpisać deklarację przynależności do Polskiego Narodu, wykazać, że był polskim obywatelem bądź jest on polskiej narodowości poprzez narodową przynajmniej jednego rodzica czy też jednego z dziadków bądź dwojga pradziadków. Do tego osoba ta powinna potwierdzić zaangażowanie na rzecz języka, jak i także kultury polskiej bądź mniejszości polskiej w okresie przynajmniej trzech lat, poprzedzających samo złożenie wniosku.

Karta Polaka najczęściej jest ważna przez 10 lat. Jak jest liczony ten okres? Liczy się oczywiście czas od jej wydania. Jeśli najpóźniej na trzy miesiące przed terminem utraty ważności jej posiadać złoży stosowny wniosek o jej przedłużenie. Ważność wówczas jest przedłużana na kolejne dziesięć lat. Karta Polaka przyznana osobie małoletniej traci ważność po upływie roku od dnia uzyskania przez niego pełnoletności. Zaś Karta Polaka wydana osobie, która ukończyła sześćdziesiąty piąty rok życia wydawana jest na czas nieokreślony.

Jeśli mamy jakieś wątpliwości, to możemy zadać swoje pytania do stosownego organu. Na pewno nie pozostaną one bez odpowiedzi.