Firmy

Naprawa instalacji fotowoltaicznych na koszt wykonawcy

Coraz większa liczba instalacji fotowoltaicznych zaczyna powodować, że pojawiają się ich awarie. Niestety nie zawsze możemy liczyć na naprawę w ramach gwarancji, ponieważ nie każdy układ jeszcze tą gwarancję posiada. Nie znaczy to jednak, że nie możemy ubiegać się o to, by została przeprowadzana naprawa instalacji fotowoltaicznych na koszt wykonawcy. Dzieje się tak choćby w sytuacji, gdy doszło do uszkodzenia układu z powodu jego wadliwego montażu, z pogwałceniem różnych reguł które powszechnie obowiązują.

Przykładem może być nieodpowiednie ułożenie przewodów na dachu budynku lub też ich niewłaściwe przekroje. Zbyt cienkie kable przepalą się w momencie największego obciążenia, ponieważ ich temperatura wzrośnie nadmiernie. Niestety wiele firm instalujących fotowoltaikę idzie na łatwiznę i próbuje oszczędzać, wykorzystując podzespoły i materiały o wiele gorsze niż te, które powinny zostać wykorzystane zgodnie z projektem. Jeżeli po awarii ujawniona zostanie tego typu rozbieżność, to mamy pełne prawo żądać od wykonawce bezpłatnego naprawienia wadliwie wykonanej instalacji.

Dodatkowo taka sytuacja może być groźna dla zdrowia i życia mieszkańców, ponieważ w przypadku przepalenia się wadliwie wykonanego układu może dojść do pożaru dachu i poddasza. Stamtąd ogień może łatwo przedostać się do pomieszczeń mieszkalnych i stworzyć realne zagrożenie dla przebywających tam ludzi. Stąd naprawa instalacji fotowoltaicznych na koszt wykonawcy powinna być przeprowadza zawsze, jeżeli tylko zostanie stwierdzona jakaś istotna wada, nawet jeżeli nie doszło jeszcze do wystąpienia sytuacji zagrożenia.