Uncategorized

Standardy europejskie w polskich bibliotekach

Biblioteka to miejsce, które nigdy nie zniknie z map naszych miast. Jednak, aby korzystało się przyjemnie z bibliotek, to pewne rzeczy muszą się zmienić. Na pewno są to chociażby wdrożenia internetowych katalogów kartkowych.

Rozbieżności pomiędzy katalogami polskich i zagranicznych bibliotek stają się zdecydowanie coraz mniejsze. Stosowane są takie same formaty wprowadzania danych, języki informacyjno-wyszukiwawcze stają się stabilne, dochodzi także do przejmowania całych bibliograficznych opisów. Wszystkie katalogi, także polskich bibliotek, dostępne są przy pośrednictwie Internetu. Terminy już się pojawiły w bibliotekach, wkrótce będziemy mogli zamawiać książki z akademika, domu oraz także z uczelni. Nie jest to na pewno pieśń dalekiej przyszłości. To dzieje się już teraz.

W fazie projektów bardzo często pojawiają się także wspólne katalogi dla wszystkich bibliotek. Bibliograficzne opisy do niego wprowadzałyby wszystkie biblioteki współtworzące. Następnie każda z bibliotek, która by potrzebowała danego bibliograficznego opisu książki, pobierałaby go z centralnej bazy. Tak więc sam proces katalogowania odbywałby się jedynie raz. W taki właśnie sposób prowadzone są już prace nad kartoteką tytułów różnych czasopism. Musimy przyznać, że jest to spora oszczędność czasu, a do tego także pieniędzy. Wiadomo, że nakłady są olbrzymie i nie będą się jeszcze długo zwracały. Jednak nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że od postępu nie ma już żadnego odwrotu.

Internet daje nam wiele możliwości, a wdrożenia internetowych katalogów kartkowych to jeden z nich. Naprawdę jest to świetna sprawa.  https://ddp.pl/produkt/bookeye/