Zdrowie

Zaburzenia osobowości – czym są i jak się objawiają?

Zaburzenie osobowości to długotrwały wzorzec zachowania, który powoduje duże cierpienie lub problemy z funkcjonowaniem w życiu. Uważa się, że zaburzenia osobowości są wynikiem połączenia czynników naturalnych (biologii) i wychowawczych (środowiska).

Zaburzenia osobowości są częstsze u osób cierpiących na inne zaburzenia psychiczne, takie jak depresja czy lęk. Występują one również rodzinnie, co sugeruje, że pewną rolę mogą odgrywać geny.

Typy zaburzeń osobowości

Zaburzenie osobowości typu borderline

Osoby z zaburzeniem osobowości typu borderline mają zaburzone wzorce myślenia i postrzegania, w tym silny lęk przed odrzuceniem i ogromną wrażliwość na odrzucenie. Osoby te mają również niestabilny nastrój i mogą doświadczać poważnych wahań emocjonalnych. Zachowania te mogą powodować poważne problemy w związkach, pracy lub szkole.

Histrioniczne zaburzenie osobowości

Osoby z histrionicznym zaburzeniem osobowości uzewnętrzniają swoje emocje zamiast wyrażać je werbalnie – np. ubierając się nieodpowiednio do okazji lub stosując uwodzicielskie zachowania seksualne, aby zwrócić na siebie uwagę. Histrionicy często mają problemy z koncentracją na zadaniach, ponieważ są zbyt zajęci skupianiem się na reakcjach otoczenia, a nie na samym zadaniu.

Narcystyczne zaburzenie osobowości

Osoby narcystyczne są pochłonięte fantazjami na temat sukcesu, władzy i atrakcyjności; często wierzą, że są lepsze od innych.

W zdiagnozowaniu takich zaburzeń z pewnością pomogą odpowiednie metody, jak leczenie zaburzeń osobowości w formie online czy stacjonarnie w dedykowanej temu klinice.